Agricultural and Food Science - Selaus tekijän mukaan "Paasikallio, Arja"

  • Harvesting strategy and N fertilization influence 134 Cs uptake by forage plants 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Kasvuvaihe ja typpilannoitus ovat tärkeimpiä rehukasvien laatuun ja satoon vaikuttavia tekijöitä. Laadukkaan rehun tuottamiseksi sato on korjattava varhaisessakasvuvaiheessa. Ydinlaskeumatilanteessa kasvin mahdollisimman ...
  • The effect of ammonium ferric hexacyanoferrate on reducing radiocaesium transfer from grass silage to sheep 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta; Jaakkola, Seija; Kaikkonen, Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Radiocesiumin kulkeutumista märehtijöihin on voitu vähentää syöttämällä eläimille erilaisia cesiumia sitovia mineraaleja kuten esimerkiksi bentoniittia, zeoliittia, vermikuliittia ja kaoliinia sekä kuitupitoista rehua. ...
  • The transfer of 137Cs through the soil-plant-sheep food chain in different pasture ecosystems 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Cesium 137 viipyy kauemmin luonnon kuin maatalouden ravintoketjuissa. Tshernobylin reaktorionnettomuuden jälkeen havaittiin, että cesiumia kulkeutui Iso-Britannian karuilla nummilla ja Norjan ja Ruotsin tunturiniityillä ...