JulkaisutyyppiMTT:n selvityksiäD5 Ammatillinen kirja

  • Johtamisella hyvinvointia : viljelijöiden johtamistoimea käsittelevän internet- sivuston sisällön luominen 

   Leppälä, Jarkko; Mattila, Tiina; Kaustell, Kim. O.; Suutarinen, Juha
   MTT:n selvityksiä : 94 (MTT, 2005)
   MTT maatalousteknologian tutkimus (Vakola) toteutti Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rahoittaman Johtamisella hyvinvointia eli Jopas-kehityshankkeen vuosina 2003-2004. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa materiaali ...
  • Kotieläinrakennusten lattiat - opas hyvän lattian tekoon 

   Puumala, Maarit; Komonen, Juha; Jauhiainen, Pekka
   MTT:n selvityksiä : 152 (MTTMTT, 2008)
   Kotieläinrakennusten lattiat tehdään melkein poikkeuksetta betonista ja lähes aina paikalla valettuina. Nämä lattiavalut edellyttävät hyvää ammattitaitoa laatuvaatimusten vuoksi. Kotieläinrakennusten olosuhteet ovat ...
  • Kotieläintilojen huoltovarmuus 

   Tertsunen, Sirpa; Tertsunen, Veikko; Jauhiainen, Pekka; Liskola, Kari; Arosilta, Anna; Haapala, Hannu; Kallioniemi, Marja (toim.)
   MTT:n selvityksiä : 99 (MTT, 2005)
   Oppaassa käsitellään todennäköisimpiä kriisitilanteita kotieläintilojen sähköhuollon, ilmanvaihdon, radioaktiivisen laskeuman ja vesihuollon osalta. Tuotantosuunnista ovat mukana maito-, sika- ja siipikarjatalous. ...
  • Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle : EG versio 4.1 

   Hurme, Timo
   MTT:n selvityksiä : 140 (MTTMTT, 2007)
   SAS Enterprise Guide on tilastollinen ohjelmisto, joka vaatii toimiakseen myös tavallisen SAS-ohjelmiston. Enterprise Guide on helppokäyttöinen vaihtoehto SAS-ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien hyödyntämiseen. ...
  • Rural LIFE Design - Maaseutuyritysten ympäristöarvoja tuotteistamassa 

   Seppänen, Tytti (toim.); Pesonen, Inkeri (toim.); Forsman-Hugg, Sari; Kurppa, Sirpa; Leinonen, Johanna; Pallari, Maarit; Seppälä, Anu; Vehmasto, Elina; Voutilainen, Pasi
   MTT:n selvityksiä : 82 (Maaseudun TulevaisuusMTT, 2004)
   Tässä raportissa esitellään Rural LIFE Design projektin eri osa-alueita ja niistä saatuja tuloksia. Raporttiin on koottu kaikki hankkeessa tehdyt selvitykset. Kustakin työstä on laadittu muutaman sivun lyhennelmä, joissa ...
  • Rural marginalisation and multifunctional land use in Finland 

   Vihinen, Hilkka; Tapio-Biström, Marja-Liisa; Voutilainen, Olli
   Agrifood Research Working papers : 103 (MTT, 2005)
   Suomen maatilat jakautuvat valitun kehitystien perusteella selkeisiin luokkiin. Kolmasosa tiloista kehittää intensiivisesti maatilatalouttaan investoimalla ja laajentamalla tuotantoaan. Toisella kolmanneksella, monialaisilla ...
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1994-2001 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Mäkelä, Lea
   MTT:n selvityksiä : 2 (MTT, 2002)
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1995-2002 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Mäkelä, Lea
   MTT:n selvityksiä : 29 (MTT, 2003)
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1996-2003 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT:n selvityksiä : 55 (Maatalouden TutkimuskeskusMTT, 2004)
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1997-2004 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT:n selvityksiä : 83 (MTTMTT, 2005)
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1998-2005 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT:n selvityksiä : 105 (MTT, 2006)
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1999-2006 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT:n selvityksiä : 132 (MTT, 2006)
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 2000-2007 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT:n selvityksiä : 150 (MTT, 2007)
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 2001-2008 : Results of official variety trials 2001-2008 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT:n selvityksiä : 167 (MTT, 2008)