"asiakasarvo" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Markkinointimahdollisuuksia rannikko- ja saaristoalueen lammastuottajille 

   Eskola, Mira
   MTT Raportti : 96 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Tämä KnowSheep-hankkeen osaraportti käsittelee lammastuotteiden ja -palvelujen markkinointia pien-tuottajien näkökulmasta. Raportissa tuodaan esille markkinoinnin käsitteitä sekä megatrendejä, digitaalis-ta markkinointiviestintää ...