"Rajala, Ari" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Chlormequat chloride and ethephon affect growth and yield formation of conventional, naked and dwarf oat 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Rajala, Ari
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Ohra- ja vehnäkasvustojen lako torjutaan kasvunsäätein kauraa yleisemmin. Myös tutkimus on keskittynyt näihin ensin mainittuihin viljalajeihin. Kaura saattaa kuitenkin reagoida tähkällisiä viljoja herkemmin kasvuoloissa ...
  • Drought response of modern and old oat lines in greenhouse and long-term field trials 

   Mäkelä, Pirjo; Väärälä, Leena; Rajalahti, Riikka; Rajala, Ari; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Kasvinjalostus ja tutkimus kaipaavat nopeita ja yksinkertaisia menetelmiä kuivuudensiedon arvioimiseksi. Tutkimuksessa verrattiin vanhojen (laskettu kauppaan ennen vuotta 1970) ja uusien kauralajikkeiden kuivuudenkestävyyttä ...
  • Impact dehulling oat grain to improve quality of on-farm produced feed : 1. Hullability and associated changes in nutritive value and energy content 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Kontturi, Markku; Rajala, Ari; Kirkkari, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kauran kuori vastaa ravintoarvoltaan heikkolaatuista olkea, mikä heikentää huomattavasti kauran ravintoarvoa. Teollisuudesta tutulla kuorinnalla voidaan parantaa kotoisen kaurarehun laatua myös maatiloilla, tai kuorinta ...
  • Impact dehulling oat grain to improve quality of on-farm produced feed : 2. Groat breakage and storability 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Lehtinen, Pekka; Kontturi, Markku; Rajala, Ari; Kirkkari, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kotoisen kaurarehun laatua voidaan parantaa huomattavasti kuorinnalla. Kuorittaessa kauran jyvä saattaa kuitenkin vaurioitua, jolloin rasvoja hajottavat entsyymit aktivoituvat. Tämä saattaa johtaa rasvojen härskiintymiseen, ...
  • Intra-plant variation for progress of cell division in developing oat grains: a preliminary study 

   Rajala, Ari; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kauran röyhy kehittyy ylhäältä alaspäin, joten ensimmäisenä erilaistuva päätetähkylä on aina pisimmälle kehittynyt. Tämän huomattavan röyhyn sisäisen vaihtelun takia eri jyvillä on todennäköisesti hyvin erilaiset ...
  • Plant growth regulators to manipulate oat stands 

   Rajala, Ari
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kasvunsääteitä käytetään perinteisesti viljojen korren pituuskasvun hidastamiseen ja lakoutumisen vähentämiseen. Kasvunsääteiden kortta lyhentävä vaikutus perustuu korren pituuskasvua säätelevän gibberelliini- hormonin ...
  • Seed quality effects on seedling emergence, plant stand establishment and grain yield in two-row barley 

   Rajala, Ari; Niskanen, Markku; Isolahti, Mika; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kylvösiemenen itävyys ja elinvoima ovat tärkeitä tekijöitä orastuvuuden, kasvuston rakentumisen ja sadontuottokyvyn kannalta. Muuhun Eurooppaan verrattuna, sertifioidun kylvösiemenen käyttö on Suomessa vähäistä. Suurin ...
  • Timing applications of growth regulators to alter spring cereal development at high latitudes 

   Rajala, Ari; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research Finland, 2002)
   Kasvunsääteitä käytetään perinteisesti viljojen laontorjuntaan. Monet, lähinnä ulkomaiset tutkimustulokset antavat kuitenkin viitteitä, että kasvunsäädekäsittelyllä voidaan vaikuttaa korren pituuskasvun lisäksi myös muihin ...
  • Viljojen kehityksen ja kasvun ABC 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Rajala, Ari; Seppälä, Risto T.
   Maa- ja elintarviketalous : 67 (MTT, 2005)
   Tämä perusteos valottaa monipuolisesti viljakasvin kehitys- ja kasvutapahtumia koko elinkaaren ajalta, itämisestä uuden siemensadon tuottamiseen asti. Teos perehdyttää käsitteisiin sekä kuvailee niin perimän, kasvuolojen ...
  • Yield formation of spring rye at high latitudes with reference to seeding rate and plant growth regulation 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Rajala, Ari; Muurinen, Susanna
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Kolmivuotisessa kokeessa tutkittiin kylvötiheyden ja kasvunsääteiden vaikutusta kevätrukiin satoon Etelä-Suomen kasvuoloissa.Kokeet järjestettiin Helsingin yliopiston Viikin koetilalla.Kylvö tiheydet olivat kokeessa 300,500 ...