"Mäntysaari, Esa A." - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Coefficients of relationship and inbreeding among Finnish Ayrshire and Holstein-Friesian 

   Vahlsten, Terhi; Mäntysaari, Esa A.; Strandén, Ismo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Keinosiemennysjalostuksessa sonnien valinta on erittäin intensiivistä, ja alkionsiirto on mahdollistanut myös lehmien intensiivisemmän valinnan. Populaation sukulaisuussuhteiden ja sukusiitosasteiden kehitystä pitää seurata ...
  • Embryo transfer technology and its use in enhancing dairy cattle breeding : foreword 

   Mäki-Tanila, Asko; Mäntysaari, Esa A.
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultrual Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Estimation of genetic parameters for test-day milk production at different stages of lactation of Finnish Ayrshire heifers 

   Kettunen, Anne; Mäntysaari, Esa A.
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin ayrshire-ensikoiden maidontuotannon perinnöllisiä tunnuslukuja laktaation eri vaiheissa koelypsykohtaisten mittausten perusteella. Aineisto koottiin Maatalouden Laskentakeskuksen karjantarkka ...
  • Finnish embryo transfer breeding program "ASMO": description of the goals and a summary of the results of initial selection 

   Mäntysaari, Esa A.; Thuneberg-Selonen, Terhi; Hyppänen, Kaija; Juga, Jarmo
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Vuonna 1990 käynnistyneessä ASMO-projektissa (alkionsiirtojalostusohjelma maidon koostumuksen optimoimiseksi) oli tavoitteena tutkia avoimeen ydinkarjaan perustuvan alkionsiirto-ohjelman soveltuvuutta maidon koostumuksen ...