• Microbial quality of linseed and fibre hemp plants during growing and harvest seasons 

      Koivula, M.; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Vanne, Liisa; Levo, Seija; Pehkonen, Aarne; Sjöberg, Anna-Maija
      Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
      Öljypellavaa ja kuituhamppua voidaan käyttää moniin teollisiin sovelluksiin. Tässä tutkimuksessa mitattiin pellavan ja kuituhampun korsien mikrobiologista laatua vuosien 2001 ja 2002 kasvukausien ja korjuun aikana. ...