• Relationship of breast fillet deboning time to shear force, pH, cooking loss and color in broilers stunned by high electrical current 

   Papinaho, Petri; Fletcher, Daniel; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Koesarjan avulla määritettiin broilerin rintafileen (M. pectoralis) irroitushetken suhdetta lihan laatuun. Laadun mittareina käytettiin leikkausvoimaa (objektiivinen mureusmääritys), pH:ta, tuoreen lihan väriä ja ...
  • Effect of glycine and alanine supplementation on development of cattle embryos cultured in CR1aa medium with or without cumulus cells 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Glysiinin (10 mM) ja alaniinin (1 mM) vaikutusta naudan alkion varhaiskehitykselle tutkittiin kolmessa viljelykokeessa. Kumulussoluttomia alkioita viljeltiin hedelmöityksen jälkeen CR1aa-liuoksessa, johon oli lisätty ...
  • Yields, plant characteristics, total N and fibre composition of timothy cultivars grown at two latitudes 

   Kunelius, H. Tapani; Pärssinen, Pertti; Pulli, Seppo K.
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Pohjoista (>=60° N) ja eteläistä (46° N) alkuperää olevia timotei (Phleum pratense L.) lajikkeita tutkittiin Jokioisissa ja Prinssi Edwardin Saarella Kanadassa. Timotei niitettiin kahdesti kasvukauden aikana typpilannoituksen ...
  • The transfer of 137Cs through the soil-plant-sheep food chain in different pasture ecosystems 

   Paasikallio, Arja; Sormunen-Cristian, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Cesium 137 viipyy kauemmin luonnon kuin maatalouden ravintoketjuissa. Tshernobylin reaktorionnettomuuden jälkeen havaittiin, että cesiumia kulkeutui Iso-Britannian karuilla nummilla ja Norjan ja Ruotsin tunturiniityillä ...
  • Resistance to potato virus A and potato virus Y in potato cultivars grown in Finland 

   Valkonen, Jari P.T.; Palohuhta, Jukka P.
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (The Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa testattiin 24 perunalajikkeen ja yhden kotimaisen perunan jalostuslinjan kestävyyttä perunan A- ja Y-virusta vastaan. Testattavat perunat saastutettiin viruksilla varttamalla ne kasvihuoneessa. A-viruksella ...
  • Yield reduction caused by a soil-borne disease of naked, dwarf, and conventional oat in Finland 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Valkonen, Jari P.T.; Koponen, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kauran kasvu hidastui ja sadontuottokyky heikkeni tautiepidemian seurauksena Viikin koetilan pelloilla vuosina 1994 ja 1995. Erityisesti kasvuston alalehdissä ilmeni harmaanruskeita laikkuja, ja vuonna 1995 osa kasvustosta ...
  • GIS analysis of change in an agricultural landscape in Central Finland 

   Ruuska, Riitta; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Monitoring and predicting crop growth and analysing agricultural ecosystems by remote sensing 

   Akiyama, Tsuyoshi; Inoue, Y.; Shibayama, M.; Awaya, Y.; Tanaka, N.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tämän artikkelin alussa arvioidaan muutamia satelliittikaukokartoituksen uusimpia sovelluksia maataloudessa ja lopussa esitellään japanilais-suomalainen yhteistyöhanke Aretie Science Project. LANDSAT/ TM-satelliittikuva-aineistoa ...
  • Detection of bovine foetal DNA from amniotic fluid using the polymerase chain reaction 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sikiövedestä tehtävä diagnostiikka on tullut nopeammaksi ja tehokkaammaksi viime vuosikymmenellä keksityn polymeraasiketjureaktion (PCR) myötä. DNA:n voi nyt analysoida suoraan aspiroidusta sikiövesinäytteestä ilman ...
  • Uptake of heavy metals by plants from airborne deposition and polluted soils 

   Yläranta, Toivo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sinkin, kuparin, lyijyn, kadmiumin ja nikkelin kertymistä lehtisalaattiin, vehnän jyviin ja olkiin, timoteihin ja italianraiheinään tutkittiin vuonna 1985, 1986 ja 1988 Harjavallassa ja sen ympäristössä sekä vertailupaikkakunnalla ...
  • Arrangement of experiments for simulating the effects of elevated temperatures and elevated CO2 levels on field-sown crops in Finland 

   Hakala, Kaija; Kaukoranta, Timo; Mela, Timo; Laurila, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Vuosina 1992-1995 tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin rakentamaan koejärjestelyt, joiden avulla saataisiin selvitettyä kohonneen lämpötilan ja CO2-pitoisuuden vaikutuksia peltokasveihin. Koe aloitettiin kylvämällä tai ...
  • Impact of global warming on potato late blight: risk, yield loss and control 

   Kaukoranta, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Ilmaston lämpenemisen vaikutusta perunaruton aiheuttamaan satotappioon ja ruton torjuntatarpeeseen tutkittiin rakentamalla malli ruttoepidemian ajoittamiseen ja malli perunan kasvusta ruton rajoittamana. Perunan istutus- ...
  • Assessing the risks and uncertainties of regional crop potential under a changing climate in Finland 

   Carter, Timothy; Saarikko, Riitta; Niemi, Kai
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimus selvitti muutamien kasvien alueellista viljelysopivuutta ja potentiaalista sadontuottoa ilmaston muuttuessa Suomessa. Matemaattisia malleja sovellettiin koko Suomen kattavassa 10 km hilapisteverkossa. Mallien ...
  • Carbon dioxide evolution from snow-covered agricultural ecosystems in Finland 

   Koizumi, Hiroshi; Kontturi, Markku; Mariko, Shigeru; Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Hiilidioksidin vapautumista lumipeitteisestä ja paljaasta maasta mitattiin suorasti ja epäsuorasti Suomen maaperästä. Mittaukset tehtiin turve-, hiekka- ja savimaasta. Suorissa mittauksissa käytettiin suljetun kammion ...
  • Comparison between the use of open and walled platforms by juvenile blue foxes (Alopex lagopus) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin kettujen hyllynkäyttöön vaikuttaa se, onko näkyvyys ympäristöön estetty seinien avulla. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavannoinnin avulla vieroituksesta ...
  • Effects of physical treatment of barley and rapeseed meal in dairy cows given grass silage-based diets 

   Huhtanen, Pekka; Heikkilä, Terttu
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin ohran ja rypsirouheen fysikaalisen käsittelyn vaikutuksia säilörehun syöntiin ja maidon tuotantoon. Koe tehtiin cyclic change-over koejärjestelyn mukaan käyttämällä 24 ay-lehmää. Kokeessa oli ...
  • Developing scenarios of atmosphere, weather and climate for northern regions 

   Carter, Timothy R.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tulevat ilmakehän koostumusmuutokset ja niitä seuraavat maailmanlaajuiset ja alueelliset ilmastonmuutokset huolestuttavat enenevästi poliittisia päätöksentekijöitä, suunnittelijoita ja yhteiskuntaa. Muutosennusteet ovat ...
  • Seasonal changes in platform use by adult farmbred silver foxes (Vulpes vulpes) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin aikuisten hopeakettujen (Vulpes vulpes) hyllynkäyttö vaihtelee vuodenajoittain. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavainnoinnin avulla. Tulokset osoittivat, ...
  • In vitro production of cattle blastocysts in chemically defined medium with or without insulin supplementation 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Naudan alkion varhaiskehitystä tutkittiin viljelemällä alkioita kemiallisesti tunnetussa viljelyliuoksessa. Kokeessa käytetty liuos CR1-PVP on muunnos CR1aa-liuoksesta, jonka proteiinilähde, naudan seerumin albumiini, ...
  • The effect of two pesticides (Vitavax-300 and Gaucho) on rhizobia and on the nodulation of four legumes 

   Miettinen, Pasi; Echegoyen, Plutarco
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tuhohyönteiset ja -sienet aiheuttavat vuosittain suuria taloudellisia menetyksiä kasvinviljelylle eri puolilla tropiikkia. Runsaasti ravinteita sisältävät palkokasvien siemenet saattavat tuhoutua kylvön jälkeen nopeasti, ...