Jukuri

Jukuri

Jukuri

 

Tutkijoiden julkaisemat monografiat sekä artikkelit kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa löytyvät Jukuri-päätason kokoelmista Artikkelit... tai Kirjat ja raportit. Lisäksi Jukurissa on tutkijoiden esitelmiä ja postereita sekä Luken ja sen edeltäjien järjestämien tapahtumien aineistoja.
Researchers' monographs and articles in international and national scientific and professional journals are in the main level collection of Jukuri. In addition, there are presentations and posters as well as material from events organized by Luke and its predecessors

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet