• Effect of seed dressing treatment of Streptomyces griseoviridis on barley and spring wheat in field experiments 

      Tahvonen, Risto; Hannukkala, Asko; Avikainen, Hanna
      Agricultural Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1995)
      Streptomyces griseoviridis -sädesientä ja siitä tehtyä jauhemaista Mycostop-valmistetta testattiin vehnän ja ohran siemen- ja maalevintäisten tautien torjumiseksi. Siemenet kasteltiin mikrobin itiösuspensiolla tai ...