• Compounded pelleted fibre feed and hay pellets as substitutes for hay in horse feeding 

   Saastamoinen, Markku; Manninen, Merja; Rantanen, Asko
   Agricultural Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of Finland, The Scientific Agricultural Society of Finland, The Finnish Society of Dairy ScienceAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1992)
   Pelletöidyn runsaasti kuitua sisältävän rehuseoksen ja pelletöidyn heinäjauhon käyttöä heinän korvaajana hevosen ruokinnassa tutkittiin 30 hevosella. Kontrolliryhmään kuuluneet hevoset saivat päivässä 6 kg heinää. ...
  • Propionic acid treated grain (oats) in the diet of horses 

   Saastamoinen, Markku T.
   Agricultural Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1994)
   Propionihapolla käsitellyn kauran soveltuvuutta hevosten ruokintaan tutkittiin 20 täysikasvuisella hevosella 48 päivää kestäneessä kokeessa. Hevoset jaettiin tasan koe- ja kontrolliryhmiin, joista koeryhmälle annettiin ...