• Korn 

      Högnäsbacka, Merja; Jalli, Marja
      Forskning för framåt : 34 (ProAgria Keskusten Liitto, 2014)