JulkaisutyyppiG1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö