Julkaisut - Selaus tekijän mukaan "Ma, Yue-Hui"

    • Mitogenomic meta-analysis identifies two phases of migration in the history of Eastern Eurasian sheep 

      Lv, Feng-Hua; Peng, Wei-Feng; Yang, Ji; Zhao, Yong-Xin; Li, Wen-Rong; Liu, Ming-Jun; Ma, Yue-Hui; Zhao, Qian-Jun; Yang, Guang-Li; Wang, Feng; Li, Jin-Quan; Liu, Yong-Gang; Shen, Zhi-Qiang; Zhao, Sheng-Guo; Hehua, EEr; Gorkhali, Neena A.; Vahidi, S. M. Farhad; Muladno, Muhammad; Naqvi, Arifa N.; Tabell, Jonna; Iso-Touru, Terhi; Bruford, Michael W.; Kantanen, Juha; Han, Jian-Li; Li, Meng-Hua
      Molecular Biology and Evolution (Oxford University Press, 2015)