Julkaisut - Selaus tekijän mukaan "Laajalahti, Mikko"

  • Alkutuotannon kyberjohtamisen toimintaympäristö 

   Viitala, Hannu; Laajalahti, Mikko; Järvinen, Mikko; Kajava, Sari; Koistinen, Markku; Nikander, Jussi; Nysand, Matts; Pastell, Matti; Sairanen, Auvo; Suomi, Pasi
   Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedote : 34 (Suomen Maataloustieteellinen Seura, 2018)
  • Alkutuotannon kyberuhat 

   Laajalahti, Mikko; Nikander, Jussi
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 32/2017 (Luonnonvarakeskus, Luke, 2017)
   Tietotekniikan käyttö alkutuotannon prosesseissa lisääntyy nopeasti. Käytössä olevat sekä kiinteät, että liikkuvat laitteet kytketään tietoverkkoon, jotta voidaan mahdollistaa uusia toiminnallisuuksia ja tehostaa toimintaa ...
  • Application of Drone-Based Maps in Planning Farm Operations for Sward Management in Silage Production 

   Nikander, Jussi; Huitu, Hanna; Koistinen, Markku; Laajalahti, Mikko; Niemeläinen, Oiva; Kaivosoja, Jere (European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng), 2018)
  • EcoModules - an On-line Eco-design Tool 

   Räty, Tarmo; Laajalahti, Mikko; Saarinen, Merja; Usva, Kirsi (University of Belgrade, 2018)
  • eMerkkien lukijalaitevertailu 2019 

   Laajalahti, Mikko; Manni, Katariina; Nysand, Matts
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 9/2020 (Luonnonvarakeskus, 2020)
   Luonnonvarakeskus toteutti syksyllä 2019 Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) toimeksiannosta selvityksen nautojen sekä lampaiden ja vuohien elektronisten korvamerkkien lukijalaitteista. Selvityksessä lukijalaitteita ...
  • Farm information management infrastructures in the future 

   Nikander, Jussi; Koistinen, Markku; Laajalahti, Mikko; Pesonen, Liisa; Ronkainen, Ari; Suomi, Pasi (Conference Publishing Services, 2015)
  • Kyberin taskutieto maatiloille 

   Lassheikki, Markus; Niemi, Juha; Nikander, Jussi; Laajalahti, Mikko; Luukkainen, Kalle; Moilanen, Panu; Mantila, Juha; Hietala, Ossi; Ilomäki, Jarkko; Nuutila, Juha; Tikkanen, Tuomo; Kotilainen, Jussi-Pekka (Jyväskylän yliopistoMaanpuolustuskoulutusyhdistys, 2019)
  • Requirements for cybersecurity in agricultural communication networks 

   Nikander, Jussi; Manninen, Onni; Laajalahti, Mikko
   Computers and electronics in agriculture (Elsevier Science Publishers, 2020)
  • Sähköinen viljapassi 

   Laajalahti, Mikko; Koistinen, Markku; Nysand, Matts; Suomi, Pasi
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 71/2016 (Luonnonvarakeskus, Luke, 2016)
   Tässä projektissa kehitettiin tekninen ratkaisu Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) julkaiseman paperisen viljapassin muuttamisesta sähköiseen muotoon. Projektin tarkoituksena oli määritellä ja toteuttaa palvelusta ensimmäinen ...
  • Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen 

   Kaustell, Kim; Huitu, Hanna; Kivinen, Tapani; Laajalahti, Mikko; Nikander, Jussi; Näkkilä, Juha; Palmio, Annu; Pastell, Matti; Suokannas, Antti; Tuhkanen, Eeva-Maria; Tuunainen, Petra; Vasara, Erkki
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 60/2017 (Luonnonvarakeskus, Luke, 2017)
   Elintarvikehuolto perustuu valtaosaltaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, logistiikan ja kaupan muodostamien ketjujen toimivuudelle. Sähkön jatkuva saatavuus ja laatu ovat kriittisen tärkeitä tekijöitä näissä ...
  • Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen 

   Kotro, Jaana; Järvinen, Maija; Latvala, Terhi; Suomi, Pasi; Ronkainen, Ari; Laajalahti, Mikko; Nysand, Matts; Eerikäinen, Hilla; Heikkilä, Lotta (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)
  • WP-2 Analysis of current situation in EU27 + Sw : Country report of Finland 

   Teye, Frederick; Pesonen, Liisa; Thessler, Sirpa; Yli-Uotila, Jouko; Virtanen, Päivi; Kauranna, Tuomo; Sandvik, Vesa; Laajalahti, Mikko; Hämeenoja, Harri Tapio (European Commission, 2011)