Julkaisut - Selaus tekijän mukaan "Laajala, P."

  • Clinical trial design for Bergenia samples, double blind placebo controlled crossover study 

   Nummela, A.; Joutsen, T.; Shikov, A. N.; Makarov, V. G.; Laajala, P.; Galambosi, B.
   Natural resources and bioeconomy studies : 72/2016 (Natural Resources Institute Finland, Luke, 2016)
   The study was planned to study whether acute or a 7-day Bergenia intake has any effects on endurance exercise capacity or muscle strength. The study included two experimental designs: to investigate the acute effects and ...
  • Kliininen kaksoissokkotutkimus Bergenia–ravintolisästä 

   Nummela, A.; Joutsen, T.; Shikov, A. N.; Makarov, V. G.; Laajala, P.; Galambosi, B.
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 48/2016 (Luonnonvarakeskus, Luke, 2016)
   Tämä tutkimus oli suunniteltu selvittämään Bergenia-ravintolisän vaikutusta ihmisen kestävyys- ja voimaominaisuuksiin. Tutkimuksessa oli kaksi koeasetelmaa: Bergenia-ravintolisän akuuttivaikutus sekä yhden viikon päivittäisen ...