• Itämeren myrkkyuhat: kaksi esimerkkitapausta 

      Aalto, Annika; Ihaksi, Taina; Ikävalko, Johanna; Karjalainen, Juha; Keinänen, Marja; Kiljunen, Mikko; Kiviranta, Hannu; Koskinen, Kaisa; Malinen, Essi; Peltonen, Heikki; Suni, Sonja; Verta, Matti; Vuorinen, Pekka J.; Romantschuk, Martin
      Vesitalous : 2 (Vesihuoltoliitto, 2006)
      Ihmisen toiminnan seurauksena ympäristöömme on vuosikymmenten aikana levinnyt runsaasti sinne kuulumattomia yhdisteitä, joista osa on erittäin myrkyllisiä. Näitä kemikaaleja tai niiden hajoamistuotteita päätyy meriin ...