Asiasanat

Viitteet 1-10 / 1

  biologinen torjunta (1)
  ennallistaminen (1)
  ennustemenetelmät (1)
  hakkuut (1)
  huuhtoutuma (1)
  leviäminen (1)
  mekaaninen torjunta (1)
  metsät (1)
  metsätuhot (1)
  männiköt (1)