Puumarkkinatiedote

 

ISSN 0782-3738. Ilmestyi numerot 1 (1985) - 614 (1994)

Sulautunut julkaisuun Metsätilastotiedote (painettu) ISSN 0359-9124

Julkaisija Metsäntutkimuslaitos. Matemaattinen osasto, myöhemmin Metsäntutkimuslaitos. Metsien käytön tutkimusosasto.

Alanimekkeitä: Leimaustilaukset (1985-1991), Markkinahakkuiden määrä , Markkinahakkuiden määrä ja työvoima (1985-1988), Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustannukset (1984-1988), Metsäteollisuustuotteiden vienti (1985-1994), Metsäverotus (1984-1991/92), Puun hinnat (1985-1986), Puun ostot ja hinnat (1985-1994), Raakapuun kaukokuljetukset (1984-1991), Raakapuun vienti ja tuonti (maittain) (1986-1994), Raakapuuvarastot (1980/85-1980/93, Yksityismetsien leimaukset (1985-1994).

Sarja sisältää seuraavat alasarjat: Leimaustilaukset, Yksityismetsien leimaukset, Puun ostot ja hinnat, Markkinapuun hakkuut ja metsätalouden työvoima, Raakapuun vienti ja tuonti, Metsäteollisuustuotteiden vienti, Raakapuuvarastot (kesävarastot, talvivarastot), Metsäverotus, Raakapuun kaukokuljetukset.