"omavalvonta" - Selaus asiasanan mukaan Metsäntutkimuslaitoksen erillisjulkaisut

    • Omavalvontalomakkeeet ja maastotyöohjeet 

      Metsäntutkimuslaitos; Suomen metsäkeskus (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsäkeskus, 2013)
      Voit hyödyntää oheisia omavalvontatyökaluja suorittaessasi hoitotöitä omassa metsässäsi tai tehdessäsi töitä korvausta vastaan. Yksityinen maanomistaja voi omavalvontaohjeiden avulla lisäksi kontrolloida vieraalla teettämänsä ...