"630.2" - Selaus asiasanan mukaan Metsäntutkimuslaitoksen erillisjulkaisut

    • Pohjoiset havumetsät - tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon 

      Kauhanen, Heikki; Kuuluvainen, Timo; Ylisirniö, Anna-Liisa; Huhta, Esa; Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos; Lapin yliopisto, Arktinen keskus; Metsäntutkimuslaitos (Metsäntutkimuslaitos, 2008)
      Teollinen puuntuotanto on muokannut metsäluontoa voimakkaasti viime vuosikymmeninä, minkä seurauksena metsäluonnon monimuotoisuus on vähentynyt ja uhanalaisten metsälajien määrä on kasvanut. Valtaosa metsälajistosta elää ...