"Uusitalo, Pekka" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Esteiden aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyssä 

   Karttunen, Janne; Mattila, Päivi; Myyrä, Sami; Uusitalo, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 14 (MTT, 2002)
   Nykyaikaiseen infrastruktuuriin kuuluvat rakenteet aiheuttavat esteitä peltoviljelylle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suuren haitan pellolla sijaitseva este aiheuttaa. Tutkimusongelman ratkaiseminen ...
  • Franchisingsopimukset sikatalouden hintariskien hallinnassa 

   Uusitalo, Pekka; Pietola, Kyösti
   Maa- ja elintarviketalous : 11 (MTT Taloustutkimus, 2002)
   Tässä tutkimuksessa estimoitiin vertikaalisesti koordinoitujen tuotanto- ja markkinointisysteemien arvo siitä näkökulmasta, kuinka tehokkaasti niillä voidaan hallita sikaloiden ja sikalainvestointien hintariskejä. ...
  • Siipikarja- ja lammastilojen talous 

   Uusitalo, Pekka
   MTT:n selvityksiä : 54 (MTTMTT, 2003)
   Siipikarjatilojen talous vuosina 1997 - 2004 Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää siipikarjatilojen tulokehitys vuosina 1997--2000 sekä arvioida vuosien 2001- 2004 tulokehitys. Hankkeessa tarkasteltiin ...
  • Sikatalouden tuotantostrategiat 

   Lehtonen, Heikki; Ala-Orvola, Leena; Uusitalo, Pekka
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 246/2000 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
   Suomessa sikatilat ovat investoineet merkittävästi suuriin yksiköihin, joissa tuotanto-kustannukset ovat alhaiset. Sikatilojen lukumäärä vähenee nopeasti ja yksikkökoko kasvaa. Tuotannon tehostamisen toivotaan olevan ...
  • Teknologiavalinnat ja sopimukset Suomen sikatiloilla 

   Uusitalo, Pekka; Pietola, Kyösti
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia : 249 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2001)
   Sikatilojen varsin huomattavien investointien myötä tulisi huomio kiinnittää sijoitetun pääoman tuottoon ja riskien hallintaan. Olemassa olevan kapasiteetin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tuotannon koordinoinnin ...
  • Viljanviljelyn perusmuokkausmenetelmien taloudellisuusvertailu 

   Uusitalo, Pekka; Eriksson, Christian
   Maa- ja elintarviketalous : 60 (MTT, 2004)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusmuokkausmenetelmien satotasot, taloudellinen tulos tilakokoluokittain sekä optimaalisen perusmuokkausmenetelmän ja viljelykasvien yhdistelmä maalajeittain. Tutkimuksen ...