"Jansson, Håkan" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Biotiitti nurmen kaliumlannoitteena 

   Linna, Paula; Jansson, Håkan
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 1/94 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1994)
  • Dissolved reactive phosphorus in runoff assessed by soil extraction with an acetate buffer 

   Uusitalo, Risto; Jansson, Håkan
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Neuvonnallisessa maa-analyysissä käytetyt fosforin uutot voidaan jakaa karkeasti niihin, joilla arvioidaan maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta ja niihin, joilla arvioidaan pitkän ajan kuluessa kasvien käyttöön ...
  • Loimijoki-projektin yhteistyötilat. Maatilan ympäristönhoidon kokeilu- ja kehittämishanke 

   Yli-Viikari, Anja; Ansalehto, Aulis; Jansson, Håkan; Urvas, Leila; Widbom, Timo
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 26 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Maatilayhteistyö toteutettiin Loimijoki-projektin yhtenä osahankkeena vuosina 1993-1996. Loimijoki-projektin tavoitteena on ollut hajakuormituksen vähentäminen, paikallisen jokivesistön tilan parantaminen sekä maaseutuympäristöön ...
  • Phosphorus content of ditch sediments as indicator of critical source areas (Research Note) 

   Jansson, Håkan; Mäntylahti, Väinö; Närvänen, Aaro; Uusitalo, Risto
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tässä tutkimuksessa kehitettiin hinnaltaan kilpailukykyinen menetelmä pistemäisten fosforikuormitusalueiden paikantamiseen. Pistemäisiltä kuormitusalueilta tulevan veden liukoisten ravinteiden pitoisuudet ovat suuria ja ...
  • Valuma-alueen ja vesistön välisen vuorovaikutuksen arviointi 

   Nyholm, Anna-Mari; Jansson, Håkan; Puronummi, Niina; Nyholm, Rainer; Ala-Opas, Pasi; Hakala, Ilpo; Huitu, Eeva; Mäkelä, Suvi; Tulonen, Tiina; Arvola, Lauri
   Maa- ja elintarviketalous : 38 (MTT, 2003)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin matemaattisella mallinnuksella voidaan arvioida maatalousvaltaisten valuma-alueiden ravinnekuormituksen vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan. Valuma-alueelta tulevaa ...
  • Vesistökuormituskartoitus Etelä-Pirkanmaan alueella 

   Närvänen, Aaro; Puronummi, Niina; Jansson, Håkan
   MTT:n selvityksiä : 41 (MTT, 2003)
   Etelä-Pirkanmaalla on runsaasti vesistöjä, joista osa on rehevöitynyt. Erityisesti alueen pienempien järvien ja jokien osalta rehevöityminen on jatkunut ja myös sinileväkukintoja esiintyy monin paikoin. Edellytys vesistöjen ...