"Öfversten, Jukka" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Agronet-yhteistyö vuosina 1992-1999 

   Öfversten, Jukka; Haavisto, Pekka
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 22 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 2000)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen ja Maaseutukeskusten liiton vuonna 1992 kahdenkeskisenä yhteistyönä aloittama Agronet-hanke on vuosien saatossa kehittynyt koko maa- ja elintarvikealan kattavaksi yhteistyöverkostoksi. ...
  • Lajikekoesarjojen analysointi 

   Öfversten, Jukka; Nikander, Hannele
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 2 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1996)
  • Lajikekokeiden suunnittelu ja laadunhallinta 

   Jauhiainen, Lauri; Öfversten, Jukka
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 10 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1997)
  • Recommendable block sizes: a case study on Finnish official variety trials of barley cultivars 

   Jauhiainen, Lauri; Öfversten, Jukka; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Pellolla esiintyvä vaihtelu heikentää peltokokeista saatavien tulosten tarkkuutta. Tilanne on erityisen hankala vertailtavien käsittelyjen lukumäärän ollessa suuri, jolloin koekentän koko voi kasvaa niin suureksi, että ...
  • Virallisten lajikekokeiden suoritusohjeet 

   Järvi, Aulis; Mattila, Ilkka; Mäkelä, Lea; Rahkonen, Anne; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Öfversten, Jukka; Kangas, Arjo
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 14 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1998)