Forest Finland in Brief

 

ISSN 1455-7045

Forest Finland in Brief -pocket statistics includes central information on Finnish and international forest resources and on production and foreign trade of timber and forest industries products. The booklet was published bi-annually between: 1995-2013.

Forest Finland in Brief -taskutilastoon (englanninkielinen) on kerätty keskeiset tiedot Suomen ja maailman metsävaroista ja raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotannosta ja ulkomaankaupasta. Ilmestymisvuodet: 1995-2013

Uusimmat viitteet