Monistettuja julkaisuja - Selaus tekijän mukaan "Aikio, Veikko"

    • Kalastus ja kalakannat Tornionjoen vesistössä 

      Tuunainen, Pekka; Nylander, Eija; Alapassi, Tarja; Aikio, Veikko
      Monistettuja julkaisuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto : 25 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1984)