Metsäsektorin suhdannekatsaus

 

ISSN 1796-0053, Julkaistiin vuodesta 1991 alkaen.

Metsäsektorin suhdannekatsaus oli lokakuun loppupuolella ilmestynyt, monipuolinen tietopaketti Suomen metsäteollisuuden ja metsätalouden tilanteesta ja lähiajan näkymistä: Kuvaus metsäsektorin kehityksestä sekä ennusteet: metsäteollisuuden tuotanto ja vienti, raakapuumarkkinat, bioenergiamarkkinat, kannattavuus, työvoima.
Hae julkaisut
Vuosina 1998–2012 julkaistiin myös Finnish Forest Sector Economic Outlook ISSN 1798-3037 ja vuodesta 2009 alkaen, toukokuun lopulla, suppeampi Metsäsektorin suhdannetiedote ISSN 1798-2952.

Huom! Metsäsektorin suhdannekatsaus ja Finnish Forest Sector Economic Outlook -sarjat on liitetty vuodesta 2015 alkaen sarjaan Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus

Uusimmat viitteet

Katso lisää