Metsätietoa - Metsätieteen tuloksia kansantajuisessa asussa

 

ISSN 0462-0224. Ilmestyi 1931-1938 ja 1949-1963, Metsälehden, Metsätaloudellisen aikakauslehden sekä Metsämiehen liitteinä tai erikoisnumeroina.
Julkaisijoita: Metsätieteellinen tutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos, Keskusmetsäseura Tapio, Keskusmetsälautakunta Tapio, Suomen metsätieteellinen seura, Suomen puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Metsäteho, Metsähallitus, Työtehoseura, Pienpuualan toimikunta.
Nro 1951:3=1952:1

Uusimmat viitteet

Katso lisää