Folia Forestalia - Selaus asiasanan mukaan "ympäristön kantokyky"

  • Suojelu- ja virkistysalueiden sosiaalisen kapasiteetin tutkimus. 

   Saarinen, Jarkko
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1994)
   Tutkimuksessa tarkastellaan metsien monikäyttöön ja virkistysalueiden eri käyttäjäryhmien välisiin konfliktitilanteisiin liittyvää sosiaalisen kapasiteetin käsitettä, tutkimustraditiota ja sen keskeisiä tutkimusongelmia ...