Folia Forestalia - Selaus asiasanan mukaan "yksityismetsätalous"

  • Puuston tasearvon käsittely metsälön tilinpäätöksessä - menetelmien vertailua. 

   Hakkarainen, Juha; Hyttinen, Pentti; Tiilikainen, Kimmo
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa vertailtiin eri vaihtoehtoja puuston omaisuusarvon ja sen tilikausittaisen muutoksen käsittelemiseksi metsälön tuloslaskelmassa ja taseessa. Eri puutasemenetelmien soveltuvuutta metsätalouden tilakohtaisen ...
  • Vuorovaikutteinen heuristinen optimointi yksityismetsien suunnittelussa. 

   Kangas, Jyrki; Pukkala, Timo; Pykäläinen, Jouni
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Artikkelissa esitetään HERO-nimisen heuristisen optimointimenetelmän sovellus vuorovaikutteiseen metsäsuunnitteluun. Vuorovaikutteisessa eli interaktiivisessa yksityismetsien suunnittelussa metsänomistaja ja suunnittelija ...
  • Yksityismetsätalouden kannattavuusseuranta lähtee käyntiin. 

   Hyttinen, Pentti; Hakkarainen, Juha; Kallio, Timo; Penttinen, Markku; Uotila, Esa; Valkonen, Jari
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)