Folia Forestalia - Selaus asiasanan mukaan "rauduskoivu"

  • Harmaalepän ja rauduskoivun biomassan tuotos ja ravinteiden käyttö energiapuuviljelmällä. 

   Saarsalmi, Anna; Palmgren, Kristina; Levula, Teuvo
   Folia Forestalia : 797 (Metsäntutkimuslaitos, 1992)
  • Kaksijaksoisen kuusi-koivu-sekametsikön kasvu. 

   Mielikäinen, Kari; Valkonen, Sauli
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin nuoren kuusikon kasvattamista koivuylispuuston alla. Tutkimusongelmana oli selvittää, kuinka paljon tiheydeltään ja kooltaan vaihteleva koivuylispuusto tuottaa puuta ja kuinka paljon se hidastaa ...
  • Vanhojen pellonmetsitysten tila Länsi-Suomessa. 

   Kinnunen, Kaarlo; Aro, Lasse
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Länsi-Suomessa 1970-luvun vaihteessa tehdyistä pellonmetsityksistä valittiin satunnaisesti 13 mänty-, 10 kuusi- ja 17 rauduskoivualaa. Metsitykset inventoitiin 23 kasvukautta istutuksen jälkeen. Mänty oli vallitsevana enää ...