Folia Forestalia - Selaus asiasanan mukaan "avohakkuu"

  • Avohakkuumaiseman visuaalinen laatu. 

   Karjalainen, Eeva
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä avohakkuumaiseman ominaisuudet vaikuttavat hakkuun visuaaliseen laatuun. Lisäksi tutkittiin, millaisia mielikuvia hakkuuaukot herättävät ja miten ihmisen tausta vaikuttaa hakkuun kokemiseen. ...
  • Kuusen- ja koivuntaimien alkukehitys korven uudistamisaloilla. 

   Moilanen, Mikko; Ferm, Ari; Issakainen, Jorma
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Taimien alkukehitystä tutkittiin 1980-luvulla viidellä korpisuon uudistusalalla Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa. Avohakkuun seurauksena tutkimuskohteille vakiintui runsaasti hieskoivua ja vaihtelevasti kuusialikasvosta ...