JulkaisutyyppiMetlan julkaisusarjatI2 Tieto- ja viestintätekniset sovellukset

    • Laskentatyökalu raivaussahatyön kustannusten arviointiin 

      Uotila, Karri (Metsäntutkimuslaitos, 2014)
      <b>Yleiskuvaus:</b> työkalu antaa arvion raivaussahatyön keskimääräisistä kustannuksista erilaisilla taimikonhoitokohteilla. Sillä voi luokitella taimikoita niiden ominaisuuksien perusteella, jolloin sitä pystyy hyödyntämään ...