Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä

 

Julkaisusarja Riista- ja kalatalous palveli riista-, kala- ja poroalan ammattilaisia, elinkeinoja, päättäjiä, harrastajia ja muita kiinnostuneita. Sarja oli tarkoitettu käytäntöön sovellettavissa olevan RKTL:n tutkimustiedon jakeluun. Sarjassa julkaistiin suomen- ja ruotsinkielisiä kirjoituksia. Suomenkielisissä artikkeleissa on englannin- ja ruotsinkieliset tiivistelmät. Julkaisusarja jakautui kahteen osasarjaan:

  • Tutkimuksia ja Selvityksiä (vuoteen 2011 asti sarjat olivat erilliset). Osasarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia ja katsauksia, seurantaraportteja, ohjeita, oppaita, kanta-arvioita ja kirjallisuuskatsauksia.
  • Tilastoja Riista- ja kalatalouden tilastot.

Uusimmat viitteet

Katso lisää