• Rakennettujen jokien tutkimusohjelma : väliraportti 2010–2013 

      Mäki-Petäys, Aki; Louhi, Pauliina; Orell, Panu; Karjalainen, Timo P.; Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL; Oulun yliopisto, Thule-instituutti; Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
      RKTL:n työraportteja : 13/2014 (2014)
      Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) käynnisti Rakennettujen jokien tutkimusohjelman vuosiksi 2011 – 2016 tukemaan rakennettuja jokia koskevaa päätöksentekoa. Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa laadukasta ja ...