"Uusi-Kämppä, Jaana (toim.)" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Laitumien ja suojavyöhykkeiden ravinnekierto ja ympäristökuormitus 

   Virkajärvi, Perttu (toim.); Uusi-Kämppä, Jaana (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 76 (MTT, 2006)
   Hankkeessa tutkittiin laidunten ja suojavyöhykkeiden ravinnekiertoa ja ympäristökuormitusta. Laiduntamisen aiheuttama pohjavesien typpikuormitus oli aluksi vähäinen, mutta kasvoi laidunvuosien kuluessa (1 28 kg N ha-1 ...
  • Lypsykarjataloudesta tulevan ympäristökuormituksen vähentäminen 

   Uusi-Kämppä, Jaana (toim.); Yli-Halla, Markku (toim.); Grék, Kaarina (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 25 (MTT, 2003)
   Hankkeessa tutkittiin ruokinnan vaikutusta lehmänlannan fosfori- ja typpimääriin. Lisäksi tutkittiin, miten laitumelta, ulko- ja jaloittelutarhoista tulevaa vesistökuormitusta voidaan vähentää, sekä maitohuoneen jätevesien ...
  • Suuret pihatot - eläinten hyvinvointi, lypsyn työnmenekki, työolot ja ympäristönhoito 

   Uusi-Kämppä, Jaana (toim.); Rissanen, Päivi (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 47 (MTT, 2004)
   Hankkeessa tutkittiin karjan hyvinvointia ja tilan hygieniatasoa, lypsyn ja puhtaanapitotöiden työnmenekkiä, sekä viljelijän jaksamista ja työympäristöä 20 suuressa lypsykarjapihatossa. Tilan ympäristönhoitoa ja eläinten ...