"Olkinuora, Pekka" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Ajettavien työkoneiden kulkuteiden turvallisuus 

   Suutarinen, Juha; Leskinen, Timo; Lehtelä, Jouni; Olkinuora, Pekka; Väänänen, Janne; Plaketti, Pekka; Haapala, Hannu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2001)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ajettavien työkoneiden kulkuteihin liittyviä ongelmia ja käytettävissä olevien tutkimusmenetelmien soveltuvuutta niiden ratkaisemiseen. Kulkutiellä tarkoitetaan koneen sisään- ja ...
  • Ajettavien työkoneiden kulkuteiden turvallisuus II 

   Suutarinen, Juha; Väänänen, Janne; Mattila, Tiina; Leskinen, Timo; Lehtelä, Jouni; Plaketti, Pekka; Olkinuora, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 18 (MTT, 2002)
   Kulkutiellä tarkoitetaan varusteita koneen työskentely-, tarkastus- tai huoltotasojen ja maanpinnan välistä nousemista ja laskeutumista varten (SFS-EN ISO 2860). Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja menetelmiä ...
  • Aurasalaojituksen käyttömahdollisuudet 

   Olkinuora, Pekka; Esala, Jussi
   Tutkimusselostus : 29 (Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos, 1982)
  • Benefits of agricultural and forestry machinery standardization in Finland 

   Teye, Frederick; Manni, Jukka; Olkinuora, Pekka
   Agrifood Research Working PapersMTT:n selvityksiä : 78 (MTT, 2004)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida maa- ja metsätalouskonealan standardisoinnin hyöty konevalmistajille ja muille yhteistyötahoille. Tutkimus toteutettiin yrityksille ja muille organisaatioille suunnattuna kyselynä. ...