"Kainulainen, Petri" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Liharotusiemennykset osana lypsylehmien uudistusstrategiaa 

   Huuskonen, Arto; Rantakangas, Arto; Kokkonen, Janne; Kauppinen, Risto; Kainulainen, Petri; Lindeberg, Heli; Suhonen, Pirjo
   MTT:n selvityksiä : 68 (MTT, 2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin liharotusiemennysten lisäämisen mahdollisuuksia ja esteitä lypsykarjatiloilla. Aineisto kerättiin maidontuottajille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselytutkimus tehtiin kirjekyselynä Promilkin ...