"Ekholm, Petri" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Influence of EU policy on agricultural nutrient losses and the state of receiving surface waters in Finland 

   Ekholm, Petri; Granlund, Kirsti; Kauppila, Pirkko; Mitikka, Sari; Niemi, Jorma; Rankinen, Katri; Räike, Antti; Räsänen, Johanna
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maataloudestamme peräisin olevan ravinnekuorman vähentäminen aloitettiin laaja-alaisesti vuonna 1995, jolloin Suomessa käynnistettiin EU:n maatalouden ympäristöohjelma. Tässä tutkimuksessa selvitettiin valtakunnallisten ...
  • Maatalous Itämeren rehevöittäjänä 

   Uusitalo, Risto; Ekholm, Petri; Turtola, Eila; Pitkänen, Heikki; Lehtonen, Heikki; Granlund, Kirsti; Bäck, Saara; Puustinen, Markku; Räike, Antti; Lehtoranta, Jouni; Rekolainen, Seppo; Walls, Mari; Kauppila, Pirkko
   Maa- ja elintarviketalous : 96 (MTT, 2007)
   Suomen osuus Itämeren fosfori- ja typpikuormituksesta on hieman alle 15 prosenttia, kun mukaan luetaan myös luonnonhuuhtouma. Maatalous aiheuttaa Suomessa 60 prosenttia fosforin ja 52 prosenttia typen kuormasta, joka ...