• Egg production in furnished cages 

      Valkonen, Eija
      MTT ScienceMTT Tiede : 12 (MTT, 2010)
      Euroopan unionin neuvoston antama direktiivi (1999/74/EY) määrittää munantuotantoon käytettävien kanojen suojelua koskevat vähimmäismääräykset. Direktiivi kieltää perinteisten varustelemattomien häkkien käytön munivien ...