• Hajutonta lietelantaa 

   Torikka, Terhi
   Maaseudun Tiede : 3(17.12.2007) (Maaseudun tulevaisuus, 2007)
   Sikaloiden lietelannan epämiellyttävä haju on varmasti aiheuttanut närää monien siankasvattajien ja näiden naapurien välille. Yhä ongelmallisemmaksi tilanne on käynyt yksikkökoon ja sitä kautta myös lietemäärien kasvettua ...
  • Itämeri huolestuttaa eniten suomalaisia 

   Sihvonen, Marjatta
   Maaseudun Tiede : 3(25.10.2010) (Maaseudun tulevaisuus, 2010)
   Suomalaiset pitävät Itämeren tilaa keskimäärin huonompana kuin muiden rantavaltioiden asukkaat. Lisäksi meren tila on suomalaisten mielestä heikentynyt viime vuosina.
  • Jokaisella on vastuu ympäristön tilasta. 

   Kauhanen, Heikki
   Nykyaika : 18 (2013)
  • Kohtelias välinpitämättömyys koetuksella 

   Sipilä, Maija
   Yhdyskuntasuunnittelu : 1 (2008)
  • Lannan hyötykäyttöä lisättävä Luoteis-Venäjällä 

   Logrén, Johanna
   Maaseudun Tiede : 2(31.5.2010) (Maaseudun tulevaisuus, 2010)
   Lannankäsittely on Luoteis-Venäjän maatalouden suurin ympäristöongelma. Kotieläintuotannon keskittymisen seurauksena lantaa tulee enemmän kuin mitä alueella pystytään hyödyntämään. Ongelman ratkaiseminen edellyttää ...
  • Lietelannan käsittelyjärjestelmää kehitetään Pellonpajan kanssa 

   Kokkonen, Anni
   Maaseudun Tiede : 3(17.12.2007) (Maaseudun tulevaisuus, 2007)
   Lietelannan haju- ja ympäristöongelmiin etsitään uutta ratkaisua. MTT:n kehittämä lietelannan käsittelyjärjestelmä poistaa lietelannan hajuhaitat. Lisäksi se mahdollistaa lietelannan ravinteiden ja humuksen kestävän ...
  • Miksi tautiekologia on tärkeä 

   Henttonen, Heikki
   Maaseudun Tulevaisuus : 103 (Maataloustuottajain keskusliitto, 2016)
  • Tarjouskilpailuista sorvataan työkalua maatalouden ympäristönsuojeluun 

   Iho, Antti; Lankoski, Jussi; Lehtimäki, Jonne; Ollikainen, Markku; Puustinen, Markku
   Maaseudun Tiede : 3(25.10.2010) (Maaseudun tulevaisuus, 2010)
   Viljelijät ovat tottuneet kilpailuttamaan tavarantoimittajia, mutta suostuvatko he mukaan kilpailutettaviksi? kysyi Maaseudun Tulevaisuus 9.8.2010 pohjustaessaan Nurmijärven tarjouskilpailukokeilua.
  • Tieto siirtyy käytännön ratkaisuiksi koko elintarvikeketjuun 

   Järvenpää, Markku
   Maaseudun Tiede : 1(15.3.2010) (Maaseudun tulevaisuus, 2010)
   Tutkimustieto ei välity pelkästään tutkimusjulkaisujen kautta. Yksittäisten tutkimustulosten sijasta tutkimus pyrkii hahmottamaan koko ruokaketjua tai elintarviketalouden järjestelmää.