• Ylispuiden korjuun vaikutus mäntytaimikoiden kasvatuskelpoisuuteen Lapissa 

      Hyppönen, Mikko
      Metsätieteen aikakauskirja : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2000)
      Tutkimuksessa selvitettiin ylispuiden korjuun vaikutuksia Lapin luontaisesti syntyneiden mäntytaimikoiden tiheyteen, aukkoisuuteen, pituuteen ja kasvatuskelpoisuuteen sekä eriteltiin ylispuuston korjuussa taimille syntyvien ...