• Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : Kirjallisuuskatsaus 

      Marttila, Maare; Orell, Panu; van der Meer, Olli; Jaukkuri, Mikko; Mäki-Petäys, Aki; Erkinaro, Jaakko
      Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 10/2017 (Luonnonvarakeskus, Luke, 2017)
      Vaelluskalakantojen hoidossa ylisiirrot ovat yksi mahdollinen toimenpide, jolla pyritään turvaamaan kutukalojen pääsy voimalaitospatojen yläpuolisille lisääntymisalueille. Suomessa lohikalojen ylisiirrot ovat yleistyneet ...