• Luonnon käyttöön perustuvat elinkeinot ja niiden väliset suhteet Ylä-Lapissa 

   Hallikainen, Ville; Helle, Timo; Hyppönen, Mikko; Ikonen, Arsi; Jokinen, Mikko; Naskali, Arto; Tuulentie, Seija; Varmola, Martti
   Metsätieteen aikakauskirja : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2008)
   Ylä-Lapin luonnon merkittävimpiä käyttömuotoja ja elinkeinoja ovat keräily ja metsästys, poronhoito, metsätalous, matkailu sekä tässä elinkeinoksi luokiteltu Metsähallituksen luontopalveluista muodostuva luonnonsuojelu. ...
  • Ylä-Lapissa kaikki ei sovi yhteen. 

   Jokinen, Mikko
   Acta Lapponica Fenniae : 22 (2010)