• Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2014 

      Söderkultalahti, Pirkko
      Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 72/2015 (Luonnonvarakeskus, 2015)
      Suomalaiset ammattikalastajat kalastivat merialueelta 148 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2014. Saaliin tuottaja-arvo oli 40 miljoonaa euroa. Merialueella ammattimaisesti kalastaneista 1500 kalastusyksiköstä kolmannes ilmoitti ...