• Eräiden tiimiorganisaation rakenteiden vaikutus työnjohtajien yhteydenpitotapoihin 

      Toivonen, Mari; Palander, Teijo; Harstela, Pertti
      Metsätieteen aikakauskirja : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2001)
      Tässä tutkimuksessa selvitettiin kirjallisella kyselyllä erään metsäteollisuusyrityksen työnjohtajien päätöksentekoon liittyvää yhteydenpitoa. Työnjohtajien vastauksista selvisi, että maantieteellisten etäisyyksien takia ...