• Vårsädssorterna 2012 

      Laine, Antti; Kujala, Marja; Högnäsbacka, Merja
      LoA. Teknisk och ekonomisk tidskrift för lantbruket : 2/2012 (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2012)