• Kävijälaskentaopas 

      Horne, P.; Sievänen, T.; Alenius, V.; Iisalo, H.; Friman, T.
      Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B : 45 (1998)