• Fosforikierron biologinen säätövara ja sen vaikutus maatalouden fosforikuormitukseen 

      Lemola, Riitta; Nousiainen, Jouni; Huhtanen, Pekka; Turtola, Eila
      Maa- ja elintarviketalous : 138 (MTT, 2009)
      Kuinka paljon ja kuinka nopeasti maatalouden aiheuttama vesistöjen fosforikuormitus voisi vähentyä, jos tuotannon kannalta tarpeeton fosforin käyttö lopetettaisiin? Potentiaalista kuormitusvähennystä arvioitiin ottamalla ...