• Lohi 

      Pakarinen, Tapani; Romakkaniemi, Atso; Jokikokko, Erkki; Orell, Panu; Erkinaro, Jaakko; Koljonen, Marja-Liisa; Keinänen, Marja; Saura, Ari; Jaala, Erkki
      Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 48/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)