• Uptake of radionuclides by spring wheat and barley from cultivated soils supplemented by contaminated sewage sludge 

      Puhakainen, Marketta; Yläranta, Toivo
      Agricultural Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of Finland, The Scientific Agricultural Society of Finland, The Finnish Society of Dairy ScienceAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1992)
      Kenttäkokein selvitettiin jätevesilietteen sisältämän radioaktiivisen cesiumin siirtymistä kevätvehnään ja ohraan savi-, hieta- ja hiuesavimaasta. Kokeet tehtiin Jokioisissa Maatalouden tutkimuskeskuksessa. Osa kokeesta ...